24.4.13

Σκέψη για την ημέρα


Αληθινή υπηρεσία σημαίνει να είσαι ελεύθερος και να ελευθερώνεις και τους άλλους από εμπόδια.


Όταν εμπλεκόμαστε σε μια εργασία, σκεφτόμαστε αποκλειστικά τον εαυτό μας ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις που έχει για τους άλλους. Αυτή η στάση παίρνει μερικές φορές τη μορφή της ιδιοτέλειας,  στο βαθμό που γινόμαστε ένα εμπόδιο για τους άλλους.

Λύση: Πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας κάθε φορά που συμμετέχουμε σε μια εργασία, ώστε να ξέρουμε αν αυτό που κάνουμε επηρεάζει τους άλλους θετικά ή αρνητικά. Οτιδήποτε κι αν κάνουμε, μόνο αν υπάρχει όφελος για εμάς όσο και για τους άλλους, μπορούμε να το αποκαλέσουμε πραγματικά επιτυχημένο.
No comments:

Post a Comment