25.4.13

Σκέψη για την ημέρα

Αυτός που είναι 'ελεύθερος' από απροσεξία είναι συνεχώς ενθουσιώδης.


Μερικές φορές βρισκόμαστε σε καταστάσεις όπου δεν έχουμε τον ενθουσιασμό να συνεχίσουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει με πολύ ενθουσιασμό. Συνεχίζουμε με αυτό που κάνουμε αλλά όχι με το ενδιαφέρον με το οποίο ξεκινήσαμε - σε σημείο που μερικές φορές τα παρατάμε.

Λύση: Πρέπει να εξετάσουμε την πραγματική αιτία για την έλλειψη του ενθουσιασμού, η οποία θα μπορούσε να είναι και η δική μας απροσεξία. Όταν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό που κάνουμε και δεν αφήνουμε την απροσεξία να έρθει, θα έχουμε συνεχώς ενθουσιασμό μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία.


No comments:

Post a Comment