30.4.13

Σκέψη για την ημέρα
Αυτός που δίνει συνεχώς είναι ένας αληθινός χορηγός.


Συνήθως παρατηρούμε πως δίνουμε μόνο σε εκείνους που δίνουν σε εμάς. Όταν κάποιος μας δίνει αγάπη ή ευτυχία , εμπνεόμαστε κι εμείς ώστε να δώσουμε. Έτσι διαπιστώνουμε πως μας είναι δύσκολο να δώσουμε, εκτός και αν λάβουμε κάτι από τους άλλους.

Λύση: Πρέπει να έχουμε το στόχο του να μην αφήνουμε κανέναν να φύγει από εμάς με άδεια χέρια. Αυτό σημαίνει να τους δίνουμε την εμπειρία της αγάπης ή της ευτυχίας ή οτιδήποτε χρειάζονται τη συγκεκριμένη στιγμή. Όταν έχουμε αυτόν τον στόχο, θα μπορούμε να δώσουμε, ακόμα κι αν δεν παίρνουμε κάτι. Έτσι ύστερα θα δούμε πως μόνο όταν δίνουμε, λαμβάνουμε κι εμείς.

No comments:

Post a Comment