1.5.13

Σκέψη για την ημέρα
Η εκτίμηση για τους άλλους τους κάνει βοηθούς μας.

Όταν δουλεύουμε με τους άλλους συνήθως περιμένουμε από αυτούς να συνεργαστούν μαζί μας. Μερικές φορές όμως δεν μπορούμε να λάβουμε την συνεργασία τους. Τότε απογοητευόμαστε και αναζητάμε βοήθεια από αλλού ή προσπαθούμε να αλλάξουμε το χώρο της εργασίας. Διαπιστώνουμε όμως πως αυτό είναι απλά μία προσωρινή λύση.


Λύση: Κάθε ένα άτομο έχει να συνεισφέρει για κάθε έργο. Πρέπει όμως να τους δώσουμε μια ευκαιρία και να τους επιτρέψουμε να συνεισφέρουν. Αυτό είναι δυνατόν όταν τους παρέχουμε το κατάλληλο περιβάλλον αγάπης και σεβασμού. Όταν τους σεβόμαστε για αυτό που είναι, τότε φυσικά θα συνεχίσουν να μας παρέχουν υποστήριξη και βοήθεια.

No comments:

Post a Comment