2.5.13

Σκέψη για την ημέρα

Όσο περισσότερη ικανοποίηση υπάρχει τόσο περισσότερη πρόοδος θα υπάρχει.

Συνήθως η ικανοποίηση συνδέεται με την έλλειψη φιλοδοξίας. Έτσι, νομίζουμε πως είμαστε ικανοποιημένοι όταν δεν έχουμε κανένα σκοπό στη ζωή μας, το οποίο, στην πραγματικότητα, είναι απροσεξία.
Από την άλλη μεριά, έχουμε τόσα πολλά 'θέλω' κι επιθυμίες που δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε. Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώνουμε πως είναι δύσκολο να προοδεύσουμε εξαιτίας της αρνητικότητας.

Λύση: Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με ότι έχουμε ή ότι επιτυγχάνουμε. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να εκτιμούμε κάθε πράγμα που έχουμε στη ζωή μας, μεγάλο ή μικρό. Μόνο όταν είμαστε ικανοποιημένοι θα είναι ο νους γαλήνιος και είναι αυτή η γαλήνη που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε αυτό που σκοπεύουμε με όλο μας το δυναμικό. 'Ετσι, βιώνουμε πρόοδο.

No comments:

Post a Comment