21.5.13

Σκέψη για την ημέρα

Το να είσαι ανοιχτός στην αλλαγή σημαίνει να βιώνεις διαρκή πρόοδο.

Συνήθως κρίνουμε μια κατάσταση βασισμένοι στις παρελθοντικές μας εμπειρίες και δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σ' αυτήν. Επειδή τα έχουμε καταφέρει μια φορά νιώθουμε πως η συγκεκριμένη αντίδραση θα μας φέρνει σταθερή επιτυχία.

Λύση: Χρειάζεται να μάθουμε από τις παρελθοντικές μας εμπειρίες αλλά επίσης χρειάζεται να φροντίσουμε ώστε να είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε νέα μάθηση έχουν να μας προσφέρουν οι καταστάσεις. Όταν συνεχίζουμε να μαθαίνουμε από κάθε νέα κατάσταση που έρχεται στο δρόμο μας θα μπορούμε να βιώνουμε διαρκή πρόοδο.
No comments:

Post a Comment