16.6.13

Σκέψη για την ημέρα
Η ανάλαφρη φύση κάνει τις δουλειές εύκολες.

Αυτοί που έχουν ανάλαφρη φύση σταθερά σκέφτονται τις λύσεις αντί για τα προβλήματα. Τέτοια άτομα είναι ελεύθερα από το βάρος των προβλημάτων και συνεχώς συνεισφέρουν ώστε να κάνουν τα πράγματα εύκολα, τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους άλλους. Το κατάλληλο περιβάλλον που φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα, με φυσικό τρόπο, δημιουργείται από αυτούς.

Λύση: Όταν έχω ανάλαφρη φύση, μπορώ να βάλω τελεία σ' ένα δευτερόλεπτο με μεγάλη ευκολία. Δεν μπλέκομαι με άχρηστες ερωτήσεις και επιφωνήματα. Έτσι μπορώ να απολαμβάνω κάθε τι που έρχεται στο δρόμο μου και να προχωρώ σταθερά μπροστά με αναλαφρότητα.

No comments:

Post a Comment