17.6.13

Σκέψη για την ημέραΥπάρχει νίκη για το άτομο  που αντιτίθεται στις αδυναμίες αντί στα πρόσωπα.

Αντί να προσπαθεί κάποιος να επικρατήσει επάνω στο άτομο που έχει αρνητικές ιδιότητες, χρειάζεται να αντιταχθεί στην ίδια την αρνητικότητα. Αυτός που γνωρίζει την τέχνη του να το κάνει αυτό, ποτέ δεν θα κάνει κάτι για να  ενθαρρύνει την αδυναμία του άλλου αλλά θα του παρέχει όλη τη βοήθεια για να την τελειώσει εντελώς.

Λύση: Αν έχω τη δυνατότητα να κοιτώ μόνο τις αδυναμίες και να προσπαθώ να τις τελειώσω, θα είμαι ελεύθερος από αρνητικά αισθήματα απαρέσκειας και μίσους. Θα υπάρχει ένα γνήσιο αίσθημα αγάπης, το οποίο με τη σειρά του θα παρέχει το σωστό περιβάλλον για την ανάπτυξη του άλλου ατόμου.No comments:

Post a Comment