29.7.13

ΔιαλογισμόςΤΟ  ΜΟΝΟΠΑΤΙ  ΤΗΣ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

(συνέχεια...)
Aς πάρουμε άλλη μια από τις έμφυτες μας ιδιότητες-τη γαλήνη-και ας την εξερευνήσουμε, ενσωματώνοντας το αποτέλεσμα της στο συνειδητό ενεργειακό επίπεδο. 


Επαναλάβετε τις φράσεις που ακολουθούν αργά-αργά στο νου σας, και προσπαθήστε να βιώσετε κάθε σκέψη κρατώντας την στην επίγνωση σας.


ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Είμαι μία ήρεμη,
γαλήνια ψυχή,
η φύση μου είναι αυτή της γαλήνης.
Αναδύομαι από αυτή τη γαλήνη,
βιώνω αυτή τη γαλήνη,
αυτή η γαλήνη ρέει μέσα και γύρω μου,
γίνεται μέρος μου,
είναι εγώ,
είμαι αυτή η γαλήνη.(συνεχίζεται...)Μετάφραση από: Jim Rayan (2006). Μeditation. The 13 pathways to happiness. U.K.: OBooks

No comments:

Post a Comment