13.8.13

Σκέψη για την ημέρα

Το να είσαι αυτοκυρίαρχος σημαίνει να έχεις τον έλεγχο.


Αυτός που είναι αυτοκυρίαρχος δεν δυσκολεύεται ποτέ να έχει τον έλεγχο. Δεν χρειάζεται να βγει εκτός ελέγχου και στη συνέχεια να ξαναφέρει τον εαυτό του υπό έλεγχο. Τη στιγμή που η εντολή δίνεται στον εαυτό, κάθε σκέψη, λόγος και πράξη είναι αμέσως σε τάξη.

Λύση: Το να είμαι αυτοκυρίαρχος σημαίνει να έχω επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων μου και να δουλεύω με αυτές. Όταν είμαι αυτοκυρίαρχος βιώνω τον εαυτό μου ότι είναι ελεύθερος. Αυτό συμβαίνει γιατί τίποτα δεν με δεσμεύει αλλά μπορώ να νικήσω και τις αδυναμίες μου. Έτσι βλέπω πως έχω πλήρη ευτυχία σε όλες τις καταστάσεις.No comments:

Post a Comment