23.8.13

Σκέψη για την ημέρα
Η ισορροπία κάνει τη ζωή γαλήνια και ευτυχισμένη.

Μια γαλήνια ζωή είναι μια ισορροπημένη ζωή. Μερικές φορές ακόμη και μια αρνητική σκέψη ή λέξη μπορεί να βγάλει κάποιον εκτός ισορροπίας. Ακόμα και μια αρετή χρειάζεται να είναι σε ισορροπία. Για παράδειγμα, η αποφασιστικότητα, η οποία παρέχει την απαραίτητη ενέργεια και συγκέντρωση για οποιοδήποτε επίτευγμα, μπορεί να μετατραπεί σε πείσμα. Έτσι η αποφασιστικότητα όταν βρίσκεται σε ισορροπία με την υπομονή και την ευελιξία δημιουργεί μια ζωή ευτυχίας.

Λύση: Όταν είμαι απροσκόλλητος ενώ χρησιμοποιώ μια αρετή, μπορώ να διατηρήσω ισορροπία. Διαφορετικά βλέπω πως ακόμα και μια αρετή σε μεγάλο βαθμό παίρνει μια αρνητική μορφή. Η αποστασιοποίηση με καθιστά ικανό να αναγνωρίσω τη σημασία της αρετής και να τη χρησιμοποιήσω με τον σωστό τρόπο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

No comments:

Post a Comment