24.8.13

Σκέψη για την ημέρα
Το να αναγνωρίζω τη μοναδικότητα της προσωπικότητας μου σημαίνει να είμαι ελεύθερος από αρνητική επιρροή.

Αυτός που έχει επίγνωση της μοναδικότητας του μπορεί να δημιουργήσει μια δυνατή επιρροή στους άλλους μέσω της προσωπικότητας του. Έτσι, ένα τέτοιο άτομο δεν επηρεάζεται από τα αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κανενός. Ακόμα και όταν υπάρχει κάποιο άτομο με πολύ ισχυρή προσωπικότητα, έχει τη δυνατότητα να παραμένει ελεύθερος από αρνητική επιρροή.

Λύση: Όταν είμαι σε θέση να αναγνωρίσω και να χρησιμοποιήσω τις ιδιαιτερότητες που βρίσκονται μέσα μου, μπορώ να παραμείνω δυνατός εσωτερικά. Σε όλες τις καταστάσεις και με όλους τους ανθρώπους βιώνω αυτή την εσωτερική δύναμη. Επειδή είμαι συνεχώς σε σύνδεση με τις ιδιαιτερότητες μου, μπορώ να είμαι ανάλαφρος και ευτυχισμένος.


No comments:

Post a Comment