17.9.13

Σκέψη για την ημέρα


Το να αποδέχομαι συμβουλές σημαίνει να εξασφαλίζω την πρόοδο του εαυτού.

Η φυσική κατάσταση του εαυτού είναι να προοδεύει. Οτιδήποτε γίνεται από τον εαυτό είναι για την πρόοδό του. Αλλά αυτός που απορρίπτει τις συμβουλές που του δίνονται απορρίπτει την πρόοδό του. Το να δέχομαι συμβουλές σημαίνει να εκμεταλλεύομαι το όφελος απ' οτιδήποτε έρχεται στον δρόμο μου.

Λύση: Όταν κάποιος με διορθώνει ή μου δίνει μια συμβουλή ή πρόταση, αν την αποδεχτώ με το σωστό πνεύμα, θα μαθαίνω συνεχώς από αυτήν. Αυτό θα μου δώσει τη δυνατότητα να βιώνω συνεχή πρόοδο. Μπορώ επίσης με έναν φυσικό τρόπο να σέβομαι κάθε έναν με τον οποίο έρχομαι σε επαφή και να παραμένω συνεχώς ευτυχισμένος.
No comments:

Post a Comment