29.9.13

Σκέψη για την ημέρα


Η καθαρότητα της διάνοιας φέρνει ακρίβεια στη λήψη αποφάσεων.

Όταν η διάνοια δεν είναι καθαρή, περιπλανάται συνεχώς και κουράζεται. Μια κουρασμένη διάνοια δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σωστά κι έτσι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται την συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι ακριβείς. Όταν υπάρχει καθαρότητα εσωτερικά δεν υπάρχουν άχρηστες ή αρνητικές σκέψεις και όλη η ενέργεια της σκέψης χρησιμοποιείται με τον σωστό τρόπο. Έτσι λαμβάνονται σωστές αποφάσεις.

Λύση: Όταν είμαι καθαρός εσωτερικά, μπορώ να βιώσω αναλαφρότητα. Επειδή είμαι καθαρός, παρατηρώ πως δεν έχω δυσκολία στο να πάρω αποφάσεις. Επίσης βρίσκω πως η ροή των σκέψεων κινείται με φυσικό τρόπο προς την σωστή κατεύθυνση. Έτσι βλέπω και τα πράγματα να κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. 

No comments:

Post a Comment