30.9.13

Σκέψη για την ημέραΗ αληθινή γνώση φέρνει ταπεινότητα.

Η αληθινή γνώση εμπνέει και δίνει θάρρος σε κάποιον για να φέρει αλλαγή στη ζωή του. Αυτός που έχει γνώση την εντυπώνεται με φυσικό τρόπο και αυτό φαίνεται στην καθημερινή του ζωή επειδή είναι πρόθυμος να μάθει ταπεινά από όλες τις καταστάσεις. Όσο υπάρχει γνώση, τόσο αποκαλύπτεται η θε'ι'κότητα στα λόγια και στις πράξεις.

Λύση: Όταν μπορώ με ταπεινότητα να μάθω από όλες τις καταστάσεις, μπορώ να εμπλουτίσω τη γνώση μου. Αυτή η γνώση μου δίνει τη δυνατότητα να γίνω όλο και περισσότερο πρακτικός. Έτσι κατά τη διάρκεια δύσκολων καταστάσεων, μπορώ να παραμένω ανάλαφρος και εσωτερικά σταθερός. Δεν υπάρχει διακύμανση εσωτερικά οποιεσδήποτε κι αν είναι οι προκλήσεις.
No comments:

Post a Comment