21.9.13

Σκέψη για την ημέρα


Η ταπεινότητα φέρνει υπεροχή.


Ταπεινότητα σημαίνει πως δεν υπάρχουν προσδοκίες να είμαι πάντα τέλειος. Έτσι οτιδήποτε γίνεται έρχεται με έναν φυσικό τρόπο. Αυτός που είναι ταπεινός μπορεί να εκφράσει το εσωτερικό του ταλέντο χωρίς φόβο και προσδοκίες καθώς δεν υπάρχει το αίσθημα της απειλής από τη γνώμη των άλλων. Έτσι η ταπεινότητα οδηγεί κάποιον μπροστά προς την υπεροχή.

Λύση: Όταν είμαι ταπεινός, μπορώ να σταθεροποιώ πάντα τον εαυτό μου σε μια κατάσταση αυτοσεβασμού. Αυτό βιώνεται ακόμα και όταν δεν μπορώ να έχω τελειότητα στις πράξεις μου ή ακόμα και όταν οι άλλοι δεν είναι ικανοποιημένοι μαζί μου. Εσωτερικά υπάρχει ένα αίσθημα ικανοποίησης, γνωρίζοντας πως συνεχώς μαθαίνω και προχωρώ μπροστά.


No comments:

Post a Comment