22.10.13

Σκέψη για την ημέραΑυτός που είναι ήρεμος και χαλαρός είναι αυτός 
που παίρνει τις σωστές αποφάσεις.

Η φύση του ανθρώπινου νου είναι να βρίσκεται υπό πίεση και ένταση κατά τη διάρκεια αρνητικών καταστάσεων. Όταν υπάρχει μια προκλητική κατάσταση, είναι δύσκολο να διατηρηθεί μια εσωτερική κατάσταση ηρεμίας. Αυτός όμως που μπορεί να στραφεί προς τα μέσα και να βρει την εσωτερική ηρεμία μπορεί να είναι ξεκάθαρος στη σκέψη και ικανός να πάρει σωστές αποφάσεις.

Λύση: Όταν μπορώ να βιώσω την εσωτερική κατάσταση ηρεμίας, μπορώ να είμαι ξεκάθαρος στον τρόπο που σκέφτομαι. Με αυτή τη διαύγεια οι σωστές αποφάσεις και λύσεις αναδύονται με φυσικό τρόπο μέσα στον νου μου. Δεν  έχω ποτέ τη δυσκολία να πρέπει να πάρω αποφάσεις αλλά όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με ευκολία και είναι και σωστές.
No comments:

Post a Comment