31.10.13

Σκέψη για την ημέρα

Η ακρίβεια φέρνει τελειότητα και ιδιαιτερότητα 
σε όλα αυτά που κάνουμε.

Το να είμαι ακριβής σημαίνει να αναλαμβάνω πλήρη υπευθυνότητα για κάθε δραστηριότητα και να την κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Αυτό σημαίνει πως όλα τα αποθέματα που έχει κάποιος χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επιτυχία της δραστηριότητας. Αυτό φέρνει την τελειότητα με φυσικό τρόπο σε οτιδήποτε γίνεται.

Λύση: Όταν είμαι ακριβής σε κάθε τι που κάνω μπορώ να είμαι ελεύθερος από απροσεξία και αμέλεια. Διαπιστώνω ότι αυτό που κάνω έχει ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα. Επίσης γίνομαι άξιος εμπιστοσύνης και μπορώ να παραμένω ικανοποιημένος με τον εαυτό μου.
No comments:

Post a Comment