25.10.13

Σκέψη για την ημέρα
Ο αυτοσεβασμός φέρνει συνεχή μάθηση και την εμπειρία 
της επιτυχίας.


Όπου υπάρχει αυτοσεβασμός, υπάρχει μια θετική κι εξυψωμένη κατάσταση του νου με έναν φυσικό τρόπο. Υπάρχει ειλικρίνεια και ενθουσιασμός για να επέλθει πρόοδος στη ζωή κάποιου. Όλα γίνονται γι'αυτό τον σκοπό. Έτσι, αυτός που έχει αυτοσεβασμό φανερώνει την ιδιαιτερότητα του μέσα από τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις.

Λύση: Όταν μπορώ να διατηρήσω την κατάσταση αυτοσεβασμού μου, μπορώ να απολαύσω την ομορφιά που φέρνει η ζωή. Μπορώ να κατανοήσω, να αποδεχτώ και να χρησιμοποιήσω όλες τις καταστάσεις με τον σωστό τρόπο. Έτσι, οποιαδήποτε κι αν είναι η κατάσταση, για μένα υπάρχει συνεχής εμπειρία προόδου.


No comments:

Post a Comment