29.10.13

Σκέψη για την ημέρα

Αυτός που έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει είναι αυτός που μπορεί να φέρει μια αλλαγή.

Όταν υπάρχει μία κατάσταση η οποία προκαλεί αρνητική αντίδραση, υπάρχει άμεση επιθυμία να απομακρυνθούμε από την κατάσταση ώστε να τελειώσει η αρνητικότητα. Αλλά η αληθινή πρόκληση δεν είναι η κατάσταση καθεαυτή, αλλά η έκφραση μιας αδυναμίας εσωτερικά. Αυτός που έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει αυτή την αδυναμία και να 'δουλέψει' με αυτήν μπορεί να φέρει και την κατάλληλη αλλαγή.

Λύση: Όταν μπορώ να αντιμετωπίσω την πρόκληση του να 'δουλέψω' με τις αδυναμίες μου, αντί να απομακρύνομαι από την κατάσταση, μπορώ να βιώνω πρόοδο σε κάθε βήμα. Ύστερα δεν θα υπάρχει αίσθημα ανικανότητας αλλά θα μπορώ να έχω πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Θα μαθαίνω από κάθε κατάσταση και θα προχωρώ συνεχώς μπροστά.


No comments:

Post a Comment