4.10.13

Σκέψη για την ημέρα


Το να είσαι εξυψωμένος σημαίνει να κάνεις 
κάθε εργασία με κατανόηση.

Το να κατανοώ σημαίνει να γνωρίζω τι να κάνω. Έτσι αυτός που κατανοεί κι εκτελεί μια εργασία με αυτή την κατανόηση, η εργασία που κάνει είναι εξυψωμένη. Καμία εργασία δεν είναι αρνητική ή άχρηστη. Ούτε οι πράξεις είναι συνηθισμένες, αλλά κάθε πράξη είναι ιδιαίτερη επειδή υπάρχει καθαρή κατανόηση. Οι άλλοι επίσης λαμβάνουν έμπνευση από τέτοιες πράξεις.

Λύση: Όταν υπάρχει καθαρή κατανόηση αυτού που έχω να κάνω, μπορώ να κάνω αυτό που είναι σωστό. Έτσι στη διάρκεια διαπιστώνω πως εξοικονομείται πολύς χρόνος και ενέργεια και μπορώ να προχωρήσω μπροστά πολύ εύκολα. Παρατηρώ πως μπορώ να χρησιμοποιήσω την ιδιαιτερότητα μου με τον κατάλληλο τρόπο φέρνοντας όφελος στον εαυτό μου και στους άλλους.


No comments:

Post a Comment