2.11.13

Σκέψη για την ημέρα
Η γλυκύτητα σκορπίζει ευτυχία και αυξάνει την επιτυχία

Όταν μια μεγάλη εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί – ιδιαίτερα υπό πίεση – είμαστε προσανατολισμένοι στην εργασία αυτή. Επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό που κάνουμε και δεν δίνουμε την ίδια προσοχή στις σχέσεις μας την ώρα της εργασίας. Αυτό μας εμποδίζει από το να αυξήσουμε την αποδοτικότητα της εργασίας.

Λύση. Χρειάζεται να προσέξω ιδιαίτερα ώστε να διατηρώ τις σχέσεις μου καθώς κάνω την εργασία μου. Ανακαλύπτοντας τις ιδιαιτερότητες μου και το τι μπορώ να συνεισφέρω όταν εργάζομαι με άλλους εξαπλώνει γλυκύτητα. Αυτή η γλυκύτητα εσωτερικά σκορπίζει θετικούς κραδασμούς και δημιουργεί ένα χαρούμενο δημιουργικό περιβάλλον, το οποίο με τη σειρά του μας οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.

No comments:

Post a Comment