21.11.13

Σκέψη για την ημέρα

   

Η συνήθεια να σκέφτομαι θετικά τελειώνει το αρνητικό.

Ακριβώς όπως έχει γίνει συνήθεια να σκεφτόμαστε αρνητικά, μια θετική συνήθεια όταν δημιουργείται μπορεί να φέρει αλλαγή με φυσικό τρόπο. Λίγη εξάσκηση και προσοχή στο να δημιουργήσουμε τη συνήθεια να σκεφτόμαστε θετικά θα φέρει αποτέλεσμα δημιουργώντας μία θετική επιρροή. Οι καταστάσεις δεν θα αλλάζουν από μόνες τους, αλλά η συνήθεια που έχει δημιουργηθεί θα φέρει αλλαγή στον τρόπο αντίδρασης και θα αλλάξει και την κατάσταση.

Λύση: Συνήθως είναι δύσκολο ή μερικές φορές αδύνατο να σκεφτώ θετικά σε δύσκολες καταστάσεις. Τη συγκεκριμένη στιγμή, παρόλο που θέλω, η αντίδραση που βγαίνει από μέσα βασίζεται στη συνήθεια που έχει προηγουμένως δημιουργηθεί. Έτσι όταν δημιουργώ την συνήθεια διαρκώς και συνειδητά να σκέφτομαι θετικά, ελευθερώνομαι από την προσπάθεια να πρέπει να αλλάξω τον νου σε θετικό σε δύσκολες καταστάσεις.

No comments:

Post a Comment