24.11.13

Σκέψη για την ημέραΑυτός που μπορεί να διακρίνει καλά είναι σε θέση να φέρει πραγματικό όφελος.

Ο καθένας εργάζεται για το όφελος του εαυτού και των άλλων. Αυτός όμως που διακρίνει καλά μπορεί να κατανοήσει την ανάγκη του άλλου ατόμου και να δώσει κατάλληλα. Έτσι οτιδήποτε γίνεται φέρνει όφελος στους άλλους καθώς επίσης και στον εαυτό.

Λύση: Όταν μπορώ να ωφελήσω το κατάλληλο άτομο την κατάλληλη στιγμή με το κατάλληλο πράγμα, μπορώ να κερδίσω την εμπιστοσύνη του άλλου ατόμου. Δεν περιμένω τίποτα σε αντάλλαγμα, αλλά έχω την ικανοποίηση ότι βοηθώ την κατάλληλη στιγμή.


No comments:

Post a Comment