28.11.13

Σκέψη για την ημέρα


Η συγκέντρωση αναπτύσσεται όταν η διάνοια 
είναι καθαρή και διαυγής.

Γι'αυτόν του οποίου η διάνοια περιπλανιέται, η συγκέντρωση γίνεται δύσκολη ή αδύνατη. Από την άλλη μεριά, γι'αυτόν ο οποίος είναι συγκεντρωμένος σ' ένα πράγμα δεν υπάρχουν αποσπάσεις και υπάρχει εύκολη συγκέντρωση.

Λύση: Όταν μπορώ να παραμείνω συγκεντρωμένος, δεν προβληματίζομαι από αποσπάσεις που μειώνουν την συγκέντρωση μου. Αντίθετα μπορώ να αυξήσω τη δύναμη της διάκρισης και μπορώ να αποφασίσω και να κρίνω καλά. Αυτό συμβαίνει επειδή η διάνοια μου γίνεται καθαρή και ελευθερώνεται από το άχρηστο. 


No comments:

Post a Comment