4.11.13

Σκέψη για την ημέρα

Η αποφασιστικότητα γεμίζει μία σκέψη με δύναμη.

Κάθε σκέψη στην οποία προστίθεται αποφασιστικότητα αυτόματα φέρνει αυτοπεποίθηση. Αυτή η αυτοπεποίθηση γεμίζει την σκέψη με δύναμη με έναν φυσικό τρόπο. Όταν υπάρχει η σκέψη "Mπορώ να τα καταφέρω!", τότε σίγουρα υπάρχει η δύναμη να τα καταφέρουμε. Μετά δεν υπάρχουν περισπασμοί, ούτε κάποια σύγκριση με τους άλλους. Όλα τα αποθέματα χρησιμοποιούνται στο μέγιστο και η δραστηριότητα ολοκληρώνεται.

Λύση: Όταν είμαι σε θέση να γεμίζω τις θετικές μου σκέψεις με τη δύναμη της αποφασιστικότητας, μπορώ να βάλω τις σκέψεις μου και τα σχέδια μου σε πράξη αμέσως. Μπορώ να νιώσω την ικανοποίηση του να έχω ισότητα στις σκέψεις, στα λόγια και στις πράξεις. Δεν υπάρχει το αίσθημα της απελπισίας, αλλά υπάρχει μόνο αυτοπεποίθηση και θάρρος στο να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω.


No comments:

Post a Comment