15.11.13

Σκέψη για την ημέραΑληθινή βοήθεια είναι να βοηθώ τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τις ιδιαιτερότητες τους.

Όταν προσλαμβάνουμε την αρνητικότητα ή τις αδυναμίες των άλλων, είναι ουσιώδες να κοιτάξουμε και τη θετικότητα τους ή τις ιδιαιτερότητες τους. Αυτό θα φέρει αγάπη και θετικότητα στη σχέση με έναν φυσικό τρόπο και θα υπάρξει ενθάρρυνση αυτής της θετικότητας. Έτσι ακόμα κι αν το άλλο άτομο δεν αναγνωρίζει ή δεν έχει χρησιμοποιήσει την ιδιαιτερότητα του, μία υπενθύμιση της από τους άλλους θα του δώσει τη δυνατότητα να αρχίσει να την χρησιμοποιεί.

Λύση: Το να βοηθώ τους άλλους να έχουν επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων τους και αιθέρια να τους ενθαρρύνω να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι μια σημαντική βοήθεια που μπορώ να τους προσφέρω. Όταν είμαι σε θέση να δώσω αυτή την μοναδική βοήθεια και συνεργασία, δεν ωφελούνται μόνο οι άλλοι, αλλά κι εγώ λαμβάνω τις καλές τους ευχές. Ακόμα και οι άλλοι γίνονται θετικοί μέσα από τη δική μου θετική στάση.


No comments:

Post a Comment