7.11.13

Σκέψη για την ημέρα
Το να είσαι "τυφλός" στις αδυναμίες των άλλων 
σημαίνει να είσαι πλούσιος.

Συνηθίζουμε να είμαστε ευαίσθητοι στις αδυναμίες των άλλων. Τις βλέπουμε αμέσως, κάτι που επηρεάζει την στάση μας απέναντι τους και χρωματίζει τις αντιδράσεις μας. Μας φαίνεται δύσκολο να δούμε κάτι πέρα από αυτές τις αδυναμίες.

Λύση: Η λύση βρίσκεται στο να έχουμε επίγνωση των μοναδικών δώρων που έχει ο καθένας μας. Όσο περισσότερο είμαι σε θέση να το κάνω αυτό, τόσο περισσότερο θα ενθαρρύνω το άλλο άτομο να χρησιμοποιήσει αυτό που του έχει δοθεί για το όφελος όλων. Σταδιακά θα δω πως μπορώ να μετατρέψω τις σχέσεις μου με  τους άλλους και να βιώσω πληρότητα και ανανέωση μέσα από κάθε εμπειρία. No comments:

Post a Comment