13.12.13

Σκέψη για την ημέρα
«Έχω μάθει» σημαίνει «αλλάζω στην πράξη».

Από κάθε κατάσταση 'αφομοιώνουμε' σημαντικά μαθήματα. Μερικές φορές όμως διαπιστώνουμε πως επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά. Παρόλο που έχουμε κατανοήσει το μάθημα δεν είμαστε σε θέση να αλλάξουμε αληθινά.

Λύση: Μόλις συνειδητοποιήσω και μάθω από ένα λάθος, χρειάζεται να αφιερώσω χρόνο στο να το συλλογιστώ. Χρειάζεται να εξασφαλίσω πως δεν θα επαναλάβω ποτέ ξανά το λάθος. Αυτό θα με βοηθήσει να φέρω αληθινή αλλαγή.

No comments:

Post a Comment