28.12.13

Σκέψη για την ημέραΟ έπαινος λαμβάνεται ανάλογα με τις πράξεις που γίνονται.

Αυτός που μόνο μιλάει αλλά δεν είναι σε θέση να βάλει τα λόγια του στην πράξη δεν γίνεται άξιος επαίνου. Από την άλλη μεριά, αυτός που μπορεί να βάλει τις καλές σκέψεις και λόγια σε εφαρμογή γίνεται άξιος επαίνου. Οι πράξεις ενός τέτοιου ατόμου αποτελούν έμπνευση για τους άλλους και τους ενθαρρύνουν να τον ακολουθήσουν.

Λύση: Όταν είμαι σε θέση να δράσω σύμφωνα με τις σκέψεις και τα λόγια μου, μπορώ να εμπνευστώ για να κάνω περισσότερα. Για κάθε θετική πράξη που κάνω, βιώνω στήριξη και καλές ευχές από τους άλλους που με ενθαρρύνουν διαρκώς. Το απόθεμα της θετικότητας μου είναι πάντα γεμάτο και αυτό με οδηγεί παραπέρα σε έναν κύκλο θετικότητας κάνοντας την μια συνήθεια. Έτσι διαπιστώνω πως δεν χρειάζεται να εργαστώ σκληρά για να κάνω θετικές πράξεις.No comments:

Post a Comment