29.12.13

Σκέψη για την ημέραΤο να έχεις ισορροπία ανάμεσα στο να είσαι ένας κύριος και ένα παιδί σημαίνει να εξασφαλίζεις την επιτυχία.

Το να έχω τη συνειδητότητα πως είμαι ένας κύριος σημαίνει πως έχω σιγουριά για οτιδήποτε πρέπει να γίνει και για τις ιδέες που πρέπει να υλοποιηθούν. Ταυτόχρονα με αυτό, αν υπάρχει η συνειδητότητα πως είμαι ένα παιδί, θα υπάρχει μάθηση και βελτίωση, καθώς η κριτική θα προσλαμβάνεται με το σωστό πνεύμα.

Λύση: Όταν μπορώ να είμαι ανοιχτός στην κριτική σαν ένα παιδί, μπορώ να μάθω από αυτήν. Είμαι σε θέση να αποκτήσω περαιτέρω γνώση, χωρίς να ενοχλούμαι από το εγώ. Η μάθηση μου δεν μπλοκάρεται από αυτό που σκέφτονται ή νιώθουν οι άλλοι. Αντίθετα μπορώ να βιώνω συνεχή πρόοδο και σίγουρη επιτυχία.
No comments:

Post a Comment