16.12.13

Σκέψη για την ημέρα
Η ειλικρίνεια παρέχει λύση στα προβλήματα.

Αν η αντίδραση μας στα προβλήματα ή στους ανθρώπους είναι να τα παρατάμε και να τρέχουμε μακριά, τότε εξαπατούμε τους εαυτούς μας. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την κατάσταση πηγαίνοντας αλλού, αυτό απλά την αναβάλλει. Αν προσπαθήσουμε να τρέξουμε μακριά από τα προβλήματα αντί να τα αντιμετωπίσουμε θα δούμε τους εαυτούς μας να βιώνουν τις ίδιες δυσκολίες ξανά και ξανά.

Λύση: Αντί να προσπαθώ να αλλάξω μια κατάσταση, χρειάζεται να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και να τακτοποιήσω την αδυναμία μέσα μου η οποία προκαλεί το πρόβλημα. Μόλις έχω αυτή την επίγνωση, μπορώ να εργαστώ ώστε να την αλλάξω και θα έχω τη δυνατότητα να ξεπεράσω προβλήματα στο μέλλον.
No comments:

Post a Comment