12.1.14

Σκέψη για την ημέρα

Αυτοί που λαμβάνουν ευλογίες είναι οι πλουσιότεροι.
Κάθε άτομο έχει την μία ή την άλλη ιδιαιτερότητα. Όταν αυτή η ιδιαιτερότητα αποκαλύπτεται στα λόγια και στην συμπεριφορά κάποιου, καλές ευχές αναδύονται από τους άλλους με φυσικό τρόπο. Αυτές οι καλές ευχές γίνονται σαν ευλογία γι'αυτόν που κάνει προσπάθεια με ειλικρινή καρδιά. Τέτοιες ευλογίες βοηθούν κάποιον να κάνει περαιτέρω προσπάθεια και να προχωρήσει προς την επιτυχία.

Λύση: Το να βιώνω τις καλές ευχές και τις ευλογίες από τους άλλους σημαίνει να βιώνω την αφθονία της ζωής. Υπάρχει χαρά στο να είσαι συνδεδεμένος με τους άλλους και να είσαι σε αρμονία μαζί τους. Οι καλές ευχές δρουν σαν ώθηση με στόχο να βοηθήσουν να εκπληρώσω αυτό που έχω σκοπό και έτσι βιώνω γρήγορη και εύκολη πρόοδο.
No comments:

Post a Comment