23.1.14

Σκέψη για την ημέρα
Λόγια γεμάτα με καλές ευχές φέρνουν αλλαγή στους άλλους.
Όταν διορθώνουμε τους ανθρώπους, συχνά διαπιστώνουμε πως τα λόγια μας έχουν μικρή επίδραση. Είμαστε τόσο απορροφημένοι με τις προσδοκίες μας που αποτυγχάνουμε να κατανοήσουμε το άλλο άτομο. Ύστερα δεν λαμβάνουμε αυτό που θέλουμε και η σχέση μπορεί να γίνει έντονη.

Λύση: Όταν συνδυάζω τις καλές ευχές με τα λόγια που λέω, η αγάπη αναδύεται. Οτιδήποτε λέγεται με αγάπη είναι ελεύθερο από εγωισμό και αρνητικότητα και έχει δυνατή επίδραση στους άλλους. Μόνο λόγια που λέγονται με αγάπη μπορούν να φέρουν αλλαγή στους άλλους - και στον εαυτό μου.
No comments:

Post a Comment