7.1.14

Σκέψη για την ημέρα


Αυτός που γνωρίζει την τέχνη του να επικοινωνεί με τους άλλους είναι επιτυχημένος.

Είμαστε συνήθως ευγενικοί με τους ανθρώπους που είναι καλοί μαζί μας. Αλλά όταν κάποιος δεν συμπεριφέρεται καλά, συνηθίζουμε να αλλάζουμε την στάση μας, τις αποκρίσεις και την συμπεριφορά μας απέναντι του. Περιμένουμε το άτομο αυτό να αλλάξει πριν αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Έτσι δεν παρατηρούμε κάποια αλλαγή ούτε στους άλλους ούτε στον εαυτό μας.

Λύση: Όταν βλέπω τις εσωτερικές αξίες των άλλων συνδέομαι μαζί τους πιο εύκολα. Δεν θα είμαι εξαρτώμενος από την συμπεριφορά ενός άλλου ατόμου για την ανάπτυξη μου σήμερα. Αντίθετα, θα βλέπω τις θετικές όψεις του κάθε ατόμου και θα τις εντυπώνομαι. Με αυτό τον τρόπο θα γίνομαι πλουσιότερος με κάθε αλληλεπίδραση.


No comments:

Post a Comment