9.2.14

Σκέψη για την ημέρα
Αυτός που είναι 'κύριος' του εαυτού του είναι αυτός που δημιουργεί θετικές σκέψεις υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Αυτός που είναι κύριος του εαυτού του μπορεί πάντα να δημιουργεί τον σωστό τύπο σκέψεων ανάλογα με την κατάσταση. Δεν υπάρχει ποτέ η εξάρτηση σε καταστάσεις ή άτομα ώστε να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εφόσον υπάρχει κυριαρχία πάνω στις σκέψεις, υπάρχει επίσης κυριαρχία πάνω στα λόγια και σε οτιδήποτε γίνεται.

Λύση: Όταν είμαι σε θέση να είμαι κύριος του εαυτού μου, μπορώ συνεχώς να δημιουργώ θετικές σκέψεις. Βρίσκομαι σε επαφή με τα εσωτερικά μου αποθέματα και μπορώ να τα χρησιμοποιήσω με αξιόλογο τρόπο. Δεν μπερδεύομαι ούτε πιέζομαι από εξωτερικές καταστάσεις, αλλά είμαι σε θέση να έχω τον έλεγχο σε όλες τις καταστάσεις.
No comments:

Post a Comment