5.2.14

Σκέψη για την ημέρα

Όταν έχω διαρκώς σεβασμό για τον εαυτό 
μπορώ να βιώνω πρόοδο.

Αυτός που έχει σεβασμό για τον εαυτό δεν εξαρτάται από εξωτερικά ερεθίσματα για να έχει μία καλή νοητική κατάσταση. Το να έχω σεβασμό για τον εαυτό σημαίνει να έχω τη σωστή κατάσταση στον νου και τον σωστό τρόπο να εργαστώ με τον εαυτό, ιδιαίτερα όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σημαίνει να εκφράζω διαρκώς τη θετικότητα που υπάρχει μέσα μου.

Λύση: Όταν μπορώ να δώσω σεβασμό στον εαυτό μου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες μπορώ να βιώσω διαρκή πρόοδο. Ιδιαίτερα όταν δεν μπορώ να πετύχω τα επιθυμητά αποτελέσματα ή όταν δεν μπορώ να είμαι επιτυχημένος, τότε είναι που χρειάζεται να είμαι καλός με τον εαυτό μου. Ύστερα θα είμαι σε θέση να είμαι ο καλύτερος και να κάνω το καλύτερο με αυτό που έχω. Έτσι θα μπορώ να βιώνω διαρκή πρόοδο.No comments:

Post a Comment