11.3.14

Σκέψη για την ημέρα
Ο καλύτερος τρόπο να λαμβάνεις συνεργασία 
είναι να δίνεις συνεργασία.

Συνήθως όταν θέλουμε βοήθεια, την αναζητούμε από αυτούς που βρίσκονται πιο κοντά σε εμάς. Περιμένουμε να καταλάβουν τι χρειαζόμαστε και στη συνέχεια να μας το δώσουν. Ψάχνουμε διαρκώς για στήριξη και βοήθεια - αυτό δεν μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε πλήρως τα ταλέντα μας και να τα χρησιμοποιήσουμε για το όφελος όλων.

Λύση: Ο καλύτερος τρόπος να συνεργαστώ είναι να χρησιμοποιήσω την ενέργεια του νου ώστε να 'δημιουργώ' καλές ευχές και αγνά αισθήματα για τους άλλους και για την επιτυχία της εργασίας. Όταν συνεργάζομαι με τους άλλους κατ'αυτόν τον τρόπο, θα λάβω την συνεργασία τους όταν την έχω περισσότερο ανάγκη.
No comments:

Post a Comment