21.3.14

Σκέψη για την ημέρα

 

Το να κατανοείς την πραγματική αιτία μιας αδυναμίας σημαίνει να αποκτάς τη δύναμη να την ξεπεράσεις.

Όταν αναγνωρίζουμε μια αδυναμία μέσα μας συχνά κάνουμε προσπάθεια να την ξεπεράσουμε. Αλλά μερικές φορές, παρά τις καλύτερες προσπάθειες μας, η ίδια αδυναμία συνεχίζει να επιστρέφει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε πάει στη ρίζα του προβλήματος για να την αφαιρέσουμε.

Λύση: Πριν προσπαθήσω να αφαιρέσω μια αδυναμία που υπάρχει μέσα μου, χρειάζεται να κατανοήσω την αιτία εκείνης της αδυναμίας. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να προβληματιστώ σχετικά με το γιατί εκείνη η αδυναμία είναι παρούσα και τι λείπει μέσα μου. Μόλις βρω την αιτία χρειάζεται να κάνω προσπάθεια να γεμίσω τον εαυτό μου με την αντίστοιχη αρετή η οποία θα διώξει την αδυναμία για τα καλά.


No comments:

Post a Comment