6.3.14

Σκέψη για την ημέρα
Το να χρησιμοποιεί κάποιος το χάρισμα που έχει 
σημαίνει να είναι δυνατός.

Σε κάθε έναν σίγουρα έχει δοθεί ένα ιδιαίτερο χάρισμα, ένα χάρισμα που είναι μοναδικό. Εκείνος που αναγνωρίζει αυτό το γεγονός είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσει με σκοπό να φέρει όφελος στον εαυτό του και σε όλους. Κάτω από όλες τις καταστάσεις είναι σε θέση να βγάλει το καλύτερο δυνατό από μέσα του. Έτσι υπάρχει αυτή η επιρροή σε όλα τριγύρω και ο κάθε ένας ωφελείται.

Λύση: Όταν αναγνωρίζω τη μοναδικότητα μου, είμαι σε θέση να παραμείνω ελεύθερος από σύγκριση και ανταγωνισμό. Μπορώ να είμαι σε μία κατάσταση αυτοσεβασμού γνωρίζοντας ποιος είμαι. Αυτό με κρατά ικανοποιημένο και γαλήνιο. Ταυτόχρονα, έχω πολύ ενθουσιασμό να χρησιμοποιήσω αυτό το χάρισμα μου. Έτσι υπάρχει μία διαρκής εμπειρία ικανοποίησης παράλληλα με πρόοδο.

No comments:

Post a Comment