13.4.14

Σκέψη για την ημέραΗ ταπεινότητα κερδίζει τις καρδιές

Αυτός που είναι ταπεινός είναι σε θέση να βάλει το άλλο άτομο μπροστά. Ένα τέτοιο άτομο αναγνωρίζει, εκτιμά και χρησιμοποιεί τις ιδιαιτερότητες των άλλων για την επιτυχία κάθε έργου. Έτσι μαζί με το να δίνει τον καλύτερο εαυτό του, μπορεί επίσης να βγάλει και τον καλύτερο εαυτό του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο κάνει το καλύτερο σε κάθε έργο.

Λύση: Όταν είμαι ταπεινός βιώνω την αρμονία στις σχέσεις. Μπορώ να μάθω από τις διαφορετικές εμπειρίες και να κάνω τον εαυτό μου καλύτερο και καλύτερο κάθε μέρα. Έτσι βιώνω επιτυχία σε όλα όσα κάνω. Είμαι επίσης σε θέση να κερδίσω τις καρδιές των άλλων και να λάβω καλές ευχές από αυτούς. 
No comments:

Post a Comment