25.4.14

Σκέψη για την ημέρα


​ 
Όπου υπάρχει γαλήνη, υπάρχει υπομονή.

Συχνά είμαστε παρορμητικοί ή αντιδρούμε βιαστικά χωρίς να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να σκεφτούμε ή να κατανοήσουμε κατάλληλα μια κατάσταση. Εξαιτίας αυτής της έλλειψης υπομονής χάνουμε πολλά πράγματα, συχνά χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε.

Λύση: Χρειάζεται να κάνω συνειδητή προσπάθεια να κρατήσω τον νου μου γαλήνιο, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες. Μια τέτοια κατάσταση του νου καλλιεργεί υπομονή: η γαλήνη γεννάει δύναμη, η οποία με τη σειρά της φέρνει υπομονή.


No comments:

Post a Comment