26.4.14

Σκέψη για την ημέρα


Το να είσαι ένας δότης σημαίνει να είσαι ευέλικτος
Αυτός που δεν περιμένει από τους άλλους αλλά μπορεί να δίνει σε αυτούς από όποιες πηγές έχει είναι αυτός που είναι ευέλικτος. Το να είσαι ευέλικτος σημαίνει να είσαι ικανός να αναγνωρίζεις το σύστημα αξιών του άλλου ατόμου και να προσαρμόζεσαι ανάλογα με αυτό χωρίς να χάνεις την επαφή με το δικό σου σύστημα αξιών.

Λύση:Όταν είμαι ένας δότης, δεν περιμένω από τους άλλους να αλλάξουν σύμφωνα με το δικό μου σύστημα αξιών, αλλά μπορώ πολύ εύκολα να βρω έναν τρόπο για να προσαρμοστώ στο δικό τους σύστημα αξιών. Ποτέ δεν περιμένω από τους άλλους να με καταλάβουν, αλλά εγώ μπορώ να τους καταλάβω. Έτσι δεν υπάρχει ποτέ κανένα συναίσθημα αρνητικότητας για κανέναν.


No comments:

Post a Comment