9.4.14

Σκέψη για την ημέρα


Το να έχεις την ικανότητα να ακούς σημαίνει να μαθαίνεις
Όταν υπάρχει η ικανότητα να ακούς υπάρχει η ικανότητα να κατανοείς τους άλλους και αυτό που λένε. Έτσι εκείνος που ακούει μπορεί να μάθει από κάθε κατάσταση και  από κάθε άτομο που συναντάει. Με αυτόν τον τρόπο ό,τι κάνει και ό,τι λέει είναι πολύ πιο αποτελεσματικό.

Λύση: Όταν κατανοώ ότι είμαι ένας μαθητής για ολόκληρη τη ζωή μου, μπορώ να είμαι ανοιχτός στη μάθηση. Έτσι μπορώ να ακούω με όλη την καρδιά μου. Μετά αντί απλά να εκθέτω αυτό που έχω να πω, μπορώ να δώσω προσοχή σε αυτό που λένε και οι άλλοι. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ σταθερά να εμπλουτίζω τον εαυτό μου με καινούριους θησαυρούς.


No comments:

Post a Comment