12.5.14

Σκέψη για την ημέρα


Αληθινή νίκη είναι η εσωτερική σταθερότητα
Κάθε φορά που τα πράγματα πάνε καλά και η επιτυχία ακολουθεί, είναι εύκολο να αισθανόμαστε 'πάνω' από τις υποθέσεις μας και με ένα σταθερό στάδιο του νου. Αλλά χρειάζεται μόνο μία πρόκληση για να ανατρέψει αυτόν τον σταθερό πύργο, ο οποίος μπορεί να κλονίζεται από φόβο και ανησυχία.

Λύση. Χρειάζεται να αλλάξω τον τρόπο που ανταποκρίνομαι στις αρνητικές καταστάσεις - σήμερα θα υπενθυμίσω στον εαυτό μου ότι παρόλο  που οι καταστάσεις μπορεί να είναι έξω από τα χέρια μου, έχω την επιλογή σχετικά με το πως μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτές. Από τη στιγμή που το συνειδητοποιώ αυτό, επανακτώ έλεγχο πάνω στην κατάσταση και ο νους μου επανακτά τη σταθερότητα.

No comments:

Post a Comment