7.5.14

Αληθινές σχέσειςΕΙΝΑΙ ΩΡΑ...ΓΙΑ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

  Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΩΝΗ (1)

Η συνείδηση μας, η εσωτερική φωνή της λογικής, δρα σαν την εσωτερική μας πυξίδα παρέχοντας μας ένα προσωπικό σύστημα πλοήγησης. Μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος μας φίλος αρκεί μόνο να μπορούμε να σταματήσουμε για να την ακούσουμε. Εμείς όμως την αγνοούμε εις βάρος μας. Τον πιο πολύ χρόνο τη θάβουμε, την καλύπτουμε ή της δίνουμε λίγη σημασία στη ζωή μας.

Η εσωτερική μας φωνή είναι η φωνή μας της σοφίας. Μας μιλάει δίνοντας μας  σινιάλα και έναν ‘χάρτη πορείας’ για να ζήσουμε τη ζωή όπως θα ‘πρεπε να τη ζήσουμε: σε συμφωνία με τους φυσικούς πνευματικούς νόμους. Είναι ένα εργαλείο που μας οδηγεί προς το να ζούμε με αρμονία με κάθε τι γύρω μας. Μας αναγκάζει να ισορροπήσουμε τη ζωή μας βοηθώντας μας να μετρήσουμε τι λέμε και τι κάνουμε, και τι να μην λέμε και να μην κάνουμε. Μας οδηγεί να επιλέξουμε το καλό αντί για το κακό και να κάνουμε πράξεις που δίνουν ευτυχία αντί για λύπη.

Ο πρωταρχικός στόχος της συνείδησης μας είναι να μας κρατάει ασφαλείς μέσα σε ένα χώρο γαλήνης και ευτυχίας. Μας εμποδίζει από το να κάνουμε πράξεις που θα έχουν ένα επιζήμιο αποτέλεσμα στους άλλους και στον εαυτό μας. Όταν εμπιστευόμαστε και ακολουθούμε την εσωτερική μας φωνή αυτή τελικά ξυπνάει το νου σε μια αγνότερη επίγνωση και σε μια υψηλότερη και πιο εξυψωμένη συνειδητότητα.


(συνεχίζεται...)


No comments:

Post a Comment