1.6.14

Σκέψη για την ημέρα
H αγάπη κάνει τα πράγματα εύκολα
Όταν πρέπει να κάνουμε κάποιο δύσκολο έργο, μερικές φορές αισθανόμαστε άσχημα σχετικά με αυτό. Εάν το βλέπουμε κάτω από ένα αρνητικό πρίσμα, δεν μπορούμε πια να το αγαπήσουμε. Το έργο αυτό φαίνεται ακόμα πιο δύσκολο και αυτό κάνει σκληρό για εμάς να κάνουμε την προσπάθεια που χρειάζεται για να πετύχουμε.

Λύση: Όταν προσεγγίζω τα πράγματα με αγάπη, βρίσκω τρόπους και μέσα για να ολοκληρώσω αυτό που ξεκινώ να κάνω. Κανένα έργο δεν φαίνεται βαρύ ή δύσκολο. Η αγάπη έλκει επίσης τις καλές ευχές και τη βοήθεια από εκείνους που βρίσκονται γύρω μου. Μετά κάθε έργο γίνεται εύκολο να το ολοκληρώσω.


No comments:

Post a Comment