2.6.14

Σκέψη για την ημέρα
Το να χρησιμοποιείτε τις εσωτερικές δυνάμεις 
σημαίνει να έχετε σταθερά επιτυχία.
Ενώ κινούμαι, μερικές φορές έχω αμφιβολίες σχετικά με τη δύναμη μου να πετύχω. Έτσι οι δυνάμεις μου παραμένουν κρυμμένες και δεν έχω την αυτοπεποίθηση ή τον ενθουσιασμό που χρειάζεται για να δουλέψω πάνω σε μία κατάσταση.

Λύση: Οποιαδήποτε κατάσταση αντιμετωπίζω, δεν πρέπει να ξεχνώ τις εσωτερικές μου δυνάμεις. Χρειάζεται να αναγνωρίσω και να χρησιμοποιήσω εκείνες τις δυνάμεις που θα με βοηθήσουν να ξεπεράσω την κατάσταση. Όταν υπάρχει πίστη μέσα μου, ο νους μου θα είναι ανοιχτός στην αναγνώριση και τη χρήση αυτών των εσωτερικών δυνάμεων.No comments:

Post a Comment