20.6.14

Σκέψη για την ημέρα

Το να τελειώσω μια αδυναμία σημαίνει να τελειώσω και το τελευταίο ίχνος της.

Όταν δουλεύω για να ξεπεράσω οποιαδήποτε από τις αδυναμίες μου, αισθάνομαι ότι έχω απαλλαγεί από αυτήν. Παρόλα αυτά διαπιστώνω ότι έχω απαλλαγεί από αυτήν μόνο για λίγο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αδυναμίες αυτές αρχίζουν να εμφανίζονται ξανά και ξανά.

Λύση: Όταν δουλεύω σε μια αδυναμία χρειάζεται να κατανοήσω γιατί η συγκεκριμένη αδυναμία λειτουργεί μέσα μου. Όταν αναγνωρίσω την αιτία της αδυναμίας που υπάρχει  μέσα μου, μπορώ να την ξεπεράσω πολύ εύκολα. Στη συνέχεια θα διαπιστώσω ότι η αδυναμία αυτή δεν θα αναδυθεί ξανά.

No comments:

Post a Comment