17.7.14

Σκέψη για την ημέραΤο σωστό είδος στήριξης κάνει τους ανθρώπους ανεξάρτητους.
Όταν παρέχω βοήθεια και στήριξη στους άλλους, μερικές φορές διαπιστώνω ότι γίνονται εξαρτώμενοι από εμένα. Συνεχίζουν να περιμένουν το ίδιο είδος στήριξης που είχαν  πάρει από εμένα προηγούμενα, όταν δεν είμαι σε θέση να το δώσω. Μετά η καλή χειρονομία μου γίνεται ένα είδος δεσμών ή δυσκολίας για μένα.

Λύση: Όταν βοηθώ κάποιον χρειάζεται να ελέγξω το είδος της βοήθειας που προσφέρω. Αληθινή προσφορά είναι να παρέχω βοήθεια με έναν τέτοιον τρόπο ώστε το άτομο να μάθει να στηρίζεται στις δικές του πηγές και να γίνει ανεξάρτητο. Μετά δεν θα υπάρχουν προσδοκίες από εμένα.

No comments:

Post a Comment